Ozan Facebookissa

6 tuntia sitten

Äsken eduskunnassa hyväksyttiin sallia nykyistä vahvemmat alkoholijuomat ruokakauppoihin. Jatkossa esimerkiksi kaupat ja huoltoasemat saavat myydä vahvempia alkoholijuomia. Äänestys oli erittäin tiukka: 98-94. Uusi prosenttiraja vähittäismyynnille on nousi 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

Itse äänestin 4,7 prosenttiosuuden eli nykytilanteen puolesta. Perusteluni perustuu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön, joka on perusteellisesti tehty asiantuntijakuulemisten perusteella.

Päätöksen tekeminen ei ollut helppoa, sillä vaikka nykyistä liberaalimpi alkoholipolitiikka kuulostaa hyvältä, käytännössä ilmiötä pitää tarkastella vastuullisesti kansanterveyden näkökulmasta. Tosiasia on, että alkoholin saatavuuden parantaminen lisää myös sen aiheuttamia terveyshaittoja. Alkoholin kokonaiskulutus korreloi alkoholista aiheutuvien saurauksien, kuolemien ja muiden haittojen yleisyyteen. Tätä asiantuntijanäkemystä en voinut sivuttaa.

Alkoholin liikakäyttö ei aiheuta terveyshaittoja pelkästään sen käyttäjille. Ongelmakäyttö näkyy myös läheisten ja ystävien arjessa. Siksi alkoholi on myös sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys ja siksi äänestin tänään terveyden ja hyvinvoinnin puolesta.

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa on myös paljon hyvää. Pienpanimoille annettu ulosmyyntioikeus ja esimerkiksi ravintoloiden aukioloaikojen suhteen tehtävä sujuvoittaminen ovat mielestäni kannatettavia.

Lopuksi korostan vielä sitä, että ylipäätään olisi tärkeää siirtyä sellaiseen alkoholikulttuuriin, jossa humalahakuisuuden sijasta tavoitellaan kohtuukäyttöä, siirrytään tavoittelemaan hauskaa yhdessä oloa ja nauttimaan. Tämä ei tapahdu vain prosenttiosuuksia mekaanisesti nostamalla vaan tämä on pidemmän ajan muutos. On toki ilo huomata, että tutkimusten mukaan meidän viisaan nuoren polven parissa alkoholin ongelmakäyttö on laskenut. Tämä antaa toivoa siitä, että menemme maltillisempaan ja parempaan suuntaan.

Lue lisää

2 päivää sitten

Budjetin käsittely alkoi tänään eduskunnassa. Pidin salissa vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa kritisoin hallitusta näköalattomasta ja eriarvoisuutta lisäävästä politiikasta.

Hallitus on leikannut koulutuksesta valtavia summia ja koettanut paikata leikkauksiaan jälkeenpäin. On kuitenkin niin, että avohaavaa ei voi parantaa laastarilla. Tehdyt leikkaukset tulevat näkymään koulutuksellisessa tasa-arvossa sekä lasten ja nuorten yhdenvertaisuudessa.

Tällä hallituskaudella on myös jäädytetty sosiaalietuuksien indeksit ja sellaisina ne säilyvät myös tulevana vuonna. Samaan aikaan hallitus on kuitenkin jakanut tuntuvimmat veronkevennykset hyvätuloisille. Tämä on omiaan lisäämään eriarvoisuutta ja syventämään jo nyt köyhyydessä elävien ahdinkoa.

Myös hallituksen ilmastonsuojelu on ollut riittämätöntä ja tehotonta. Olemme nyt nähneet kolme ennätyslämmintä vuotta. Nyt jos koskaan olisi aika investoida uusiutuviin luonnonvaroihin, sillä se auttaisi ilmastotavoitteiden saavuttamista ja toisi lisää työtä Suomeen. Hallitus on kuitenkin päättänyt valita toisin ja se jatkaa mm. fossiilisten polttoaineiden ja polttoturpeen käytön tukemista valtavilla summilla.

Hallitus siis jatkaa eriarvoistavaa, koulutusvastaista, lyhytnäköistä ja näköalatonta politiikkaansa myös ensi vuonna. Näillä päätöksillä jätetään tuleville sukupolville ilmastovelkaa, osaamisvelkaa ja köyhyysvelkaa.

Me olemme sitä mieltä, että on tullut aika keskustella hallituksen politiikan pitkäaikaisista vaikutuksista suomalaisten arkeen. Hallituksen valitsema tie ei ole kestävä ja siltä puuttuu tulevaisuuden visio.

Lue lisää

1 viikko sitten

Sata vuotta sitten Suomi oli köyhä ja epävakaa maa, jonka itsenäisyyden tulevaisuus oli epävarmaa.

Sadassa vuodessa Suomesta on tullut yksi maailman vapaimmista, tasa-arvoisimmista ja hyvinvoivimmista demokratioista. Meillä arvostetaan sananvapautta, yritetään pitää huolta heikoimmista ja koulua voi käydä, vaikka vanhemmat eivät olisi varakkaita. Tietenkin aina on parannettavaa, mutta silti tästä kaikesta voi olla ylpeä!

Tänään voimme nostaa maljan rakkaalle Suomelle! Hyvää itsenäisyyspäivää! Nauttikaa!

Lue lisää